HCL 2014

hot_27_28.02.2014-anexa-nr-3.pdfhot_68_29.04.2014-Privind-acordul-de-functionare-pe-o-perioada-de-1-an-de-zile-pentru-SC-Comagrimpex-bb-SRL.pdfhot_06_31.01.2014-anexa-nr-1.pdfhot_51_28.03.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-nei-Dumitrache-Victoria-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Str-Toamnei-Nr-43.pdfhot_34_28.02.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-lui-Dolopci-Dumitru-Irinel-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Str-Putul-cu-Brad-Nr-44A.pdfhot_107_30.07.2014-Privind-alocarea-unei-sume-pentru-evenimentul-Anul-Brancovenesc.pdfhot_137_28.11.2014-anexa-nr-1.pdfhot_144_16.12.2014-anexa-nr-1A.pdfhot_21_31.01.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-nei-Pandele-Florentina-Nicoleta-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Str.-Toamnei-Nr.-32.pdfhot_139_16.12.2014-anexa-nr-2.pdfhot_71_29.04.2014-2-Privind-aprobarea-programului-de-functionare-a-unitatilor-economice-din-Comuna-Mogosoaia.pdfhot_72_29.04.2014-2-Privind-eliberarea-acordului-de-functionare-pentru-agentii-economici-care-desfasoara-activitati-de-comert-si-servicii-de-piata-inclusiv-cele-de-alimentatie-publica-pe-raza-comunei-Mogosoaia.pdfhot_144_16.12.2014-Privind-aprobarea-impozitelor-si-taxelor-locale-pentru-anul-2015.pdfhot_88_30.05.2014-Privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-ai-proiectului-Asfaltare-strazi-in-lungime-de-8207-km-Comuna-Mogosoaia-judetul-Ilfov.pdfhot_18_31.01.2014-2-Privind-intretinerea-terenurilor-virane-aflate-in-proprietate-privata-din-intravilanul-Comunei-Mogosoaia.pdfhot_43_28.03.2014-anexa-nr-1.pdfhot_95_26.06.2014-Privind-modificarea-functiilor-publice-si-a-statului-de-functii-al-aparatului-de-specialitate-al-Primarului-Comunei-Mogosoaia-Judet-Ilfov.pdfhot_27_28.02.2014-Privind-reorganizarea-si-restrangerea-activitatii-S.C.-COLECTARE-DESEURI-MOGOSOAIA-S.R.L.pdfhot_62_11.04.2014-Privind-aprobarea-Regulamentului-de-organizare-si-functionare-al-aparatului-de-specialitate-al-primarului-comunei-Mogosoaia.pdfhot_02_21.01.2014-anexa-nr-2-3.pdfhot_125_31.10.2014-anexa-nr-1.pdfhot_06_31.01.2014-Privind-organizarea-evenimentului-Luna-prieteniei-in-cadrul-parcului-Mogosoaia.pdfhot_115_30.09.2014-Privind-scutirea-de-plata-taxei-de-bransament-la-reteaua-de-apa-potabila-pentru-Paun-Marcel-Florian.pdfhot_24_28.02.2014-2-Privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-pentru-lunile-martie-aprilie-si-mai.pdfhot_18_31.01.2014-1-Privind-intretinerea-terenurilor-virane-aflate-in-proprietate-privata-din-intravilanul-Comunei-Mogosoaia.pdfhot_40_28.03.2014-anexa-nr-1.pdfhot_56_28.03.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-nei-Pavel-Eugenia-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-str-Poieni-Nr-3.pdfhot_101_30.07.2014-anexa-nr-1.pdfhot_72_29.04.2014-anexa-nr-1.pdfhot_14_31.01.2014-Privind-schimbarea-denumirii-drumului-identificat-cu-De-4811-ce-face-parte-din-domeniul-public-al-Comunei-Mogosoaia-in-strada-Baladei.pdfhot_07_31.01.2014-anexa-nr-1.pdfhot_137_28.11.2014-Privind-aprobarea-masurilor-privind-prevenirea-si-combaterea-inzapezirii-drumurilor-publice-indicativ-AND-525-2013-iarna-2014-2015.pdfhot_139_16.12.2014-Privind-aprobarea-rectificarii-bugetului-general-de-venituri-si-cheltuieli-al-Comunei-Mogosoaia-pe-anul-2014.pdfhot_95_26.06.2014-anexa-nr-2.pdfhot_02_21.01.2014-anexa-nr-2-2.pdfhot_110_29.08.2014-Privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-la-obiectivul-Asfaltare-strazi-in-lungime-de-6.502-kmin-comuna-Mogosoaia-Jud-Ilfov.pdfhot_27_28.02.2014-anexa-nr-2.pdfhot_44_28.03.2014-anexa-nr-1.pdfhot_54_28.03.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-nei-Mihalache-Daniela-pentru-minorul-Mihalache-Alexandru-George-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Str-Chitila-Padure-Nr-1.pdfhot_43_28.03.2014-Privind-aprobarea-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli-pe-anul-2014-a-S.C.-Colectare-Deseuri-Mogosoaia-S.R.L..pdfhot_76_29.04.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-nei-Andronache-Paula-Nicoleta-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Sos-Bucuresti-Targoviste-Nr-176-sc.-A-ap.-16.pdfhot_135_28.11.2014-Privind-scutirea-de-plata.pdfhot_20_31.01.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-finanaciar-d-nei-Tical-Florentina-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Str.-Int.-Noua-Nr.-4.pdfhot_128_31.10.2014-Privind-scutirea-de-plata-taxei-de-bransament-la-reteaua-de-apa-potabila-pentru-Serban-Lavinia-Cristina.pdfhot_04_31.01.2014-anexa-nr-1-2.pdfhot_72_29.04.2014-Privind-eliberarea-acordului-de-functionare-pentru-agentii-economici-care-desfasoara-activitati-de-comert-si-servicii-de-piata-inclusiv-cele-de-alimentatie-publica-pe-raza-comunei-Mogosoaia.pdfhot_77_29.04.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-nei-Ciuraru-Elena-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Str-Toamnei-Nr-49.pdfhot_11_31.01.2014-Privind-aprobarea-bugetului-general-de-venituri-si-cheltuieli-al-Comunei-Mogosoaia-pe-anul-2014.pdfhot_96_26.06.2014-Privind-revocarea-HCL-nr-35-2009-privind-aprobarea-eliberarii-avizului-final-pentru-aprobare-PUZ-propus-de-SC-Arbore-International-SRL-ansamblu-de-locuinte-colective-si-individuale.pdfhot_07_31.01.2014-anexa-nr-2.pdfhot_71_29.04.2014-3-Privind-aprobarea-programului-de-functionare-a-unitatilor-economice-din-Comuna-Mogosoaia.pdfhot_26_28.02.2014-anexa-nr-1.pdfhot_50_28.03.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-nei-Buzatu-Marghareta-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Strada-Poieni-Nr-18.pdfhot_29_28.02.2014-anexa-nr-1.pdfhot_89_30.05.2014-Privind-modificarea-HCL-nr-80-16.07.2009-privind-adoptarea-regulamentului-de-acordare-a-ajutoarelor-de-urgenta.pdflegitimatie_specimen-940x150.jpghot_03_31.01.2014-anexa-nr-1-3.pdflegitimatie_specimen-81x85.jpghot_112_29.08.2014-Privind-aprobarea-contractarii-unui-imprumut-intern-in-valoare-de-pana-la-20000000-lei-in-vederea-finantarii-unor-obiective-de-investitii-de-interes-local.pdfhot_83_30.05.2014-Privind-aprobarea-decontarii-cheltuielilor-de-transport-pentru-luna-aprilie-2014.pdfhot_132_28.11.2014-anexa-nr-1.pdfhot_85_30.05.2014-Privind-aprobarea-organizarii-evenimentelor-Kulturestock-pentru-perioada-mai-noiembrie-2014.pdfhot_88_30.05.2014-anexa-nr-1.pdfhot_39_28.03.2014-anexa-nr-1.pdfhot_38_28.03.2014-Privind-aprobarea-decontarii-cheltuielilor-de-transport-pentru-cadrele-didactice-de-la-Scoala-Nr-1-Mogosoaia-pentru-luna-februarie-2014.pdfhot_123_31.10.2014-Privind-aprobarea-decontarii-cheltuielilor-de-transport-pentru-cadrele-didactice-de-la-Scoala-Nr-1-Mogosoaia-pentru-lunile-iulie-august-septembrie-2014.pdfhot_35_28.02.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-lui-Simion-Gheorghe-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Str-Valea-Parcului-Nr.-48.pdfhot_111_29.08.2014-2.pdfhot_29_28.02.2014-Privind-aprobarea-Regulamentului-de-Organizare-si-Functionare-a-Politiei-Locale-Mogosoaia.pdfhot_11_31.01.2014-anexa-nr-3.pdfhot_36_28.02.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-lui-Iancu-Gheorghe-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Str-Putul-cu-Brad-nr-25.pdflegitimatie_specimen.jpglegitimatie_specimen-280x172.jpghot_139_16.12.2014-anexa-nr-1.pdflegitimatie_specimen-283x237.jpghot_13_31.01.2014-anexa-nr-1.pdfhot_122_10.10.2014-Privind-scutirea-de-plata-taxei-de-bransament-la-reteaua-de-apa-potabila-pentru-Boriceanu-Cristian-Modern-House-Olinvest-SRL-prin-Olaru-Marian-si-Stancescu-Alexandru.pdfhot_60_28.03.2014-Privind-aprobarea-parametrilor-tehnic-economici-la-obiectivul-Reabilitare-si-consolidare-Scoala-Gimnaziala-nr-1-Mogosoaia.pdfhot_40_28.03.2014-Privind-alocarea-unei-sume-pentru-evenimentul-Poeziilor-florilor-organizat-de-Primaria-Comunei-Mogosoaia.pdfhot_62_11.04.2014-anexa-nr-1-Regulament.pdfhot_142_16.12.2014-anexa-nr-1.pdfhot_02_21.01.2014-Privind-aprobarea-transformarii-unor-posturi-si-modificarea-statului-de-functii-al-aparatului-de-specialitate-al-Primarului-Comunei-Mogosoaia.pdfhot_63_11.04.2014-anexa-nr-1-Regulament.pdfhot_22_31.01.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-nei-Neacsu-Procopia-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Str-Toamnei-Nr-26A.pdfhot_71_29.04.2014-Privind-aprobarea-programului-de-functionare-a-unitatilor-economice-din-Comuna-Mogosoaia.pdfhot_132_28.11.2014-Privind-aprobarea-rectificarii-bugetului-general-de-venituri-si-cheltuieli-al-Comunei-Mogosoaia-pe-anul-2014.pdfhot_125_31.10.2014-Privind-probarea-Planului-de-ocupare-a-functiilor-publice-din-cadrul-aparatului-de-specialitate-al-primarului-Comunei-Mogosoaia-pentru-anul-2015.pdfhot_82_29.04.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-nei-Dinu-Virginia-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Str-Toamnei-Nr-4A.pdfhot_27_28.02.2014-anexa-nr-1.pdfhot_07_31.01.2014-anexa-nr-2-2.pdfhot_45_28.03.2014-Privind-incheierea-unei-cooperari-cu-societatea-Masoanzo-Ltd.pdfhot_103_30.07.2014-Privind-prelungirea-contractului-de-transport-public-intre-Regia-Autonoma-de-Transport-Bucuresti-si-Comuna-Mogosoaia-pentru-linia-de-autobuz-460.pdfhot_47_28.03.2014-Privind-aprobarea-acordului-de-functionare-pentru-o-perioada-de-un-an-de-zile-firmei-S.C.-LEII-LUI-ULISE-SRL.pdfhot_05_31.01.2014-Privind-aprobarea-decontarii-cheltuielilor-de-transport-pentru-cadrele-didactice-de-la-Scoala-nr-1-Mogosoaia-pentru-luna-decembrie-2013.pdfhot_106_30.07.2014-Privind-acordarea-titlului-de-cetatean-de-onoare-al-Comunei-Mogosoaia-Preafericitului-Parinte-Patriarh-Daniel.pdfhot_130_28.11.2014-Privind-aprobarea-decontarii-cheltuielilor-de-transport-pentru-cadrele-didactice-de-la-Scoala-Nr-1-Mogosoaia-pentru-luna-octombrie-2014.pdfhot_78_29.04.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-nei-Irimiea-Tanta-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-str-Chitila-Padure-Nr-2.pdfhot_93_26.06.2014-Privind-aprobarea-decontarii-cheltuielilor-de-transport-pentru-luna-mai-2014.pdfhot_138_28.11.2014-Privind-alocarea-unei-sume-pentru-evenimentul-Sarbatorile-iernii-in-Comuna-Mogosoaia-organizat-de-Primaria-Comunei-Mogosoaia.pdfhot_69_29.04.2014-privind-acordul-de-functionare-pe-o-perioada-de-1-an-de-zile-pentru-SC-Dionysos-Casa-de-Vinuri-Selectionate-SRL.pdfhot_75_29.04.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-lui-Dobre-Dumitru-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Str-Putul-cu-Brad-Nr-37.pdflegitimatie_specimen-922x239.jpghot_140_16.12.2014-Privind-aprobarea-decontarii-cheltuielilor-de-transport-pentru-cadrele-didactice-de-la-Scoala-Nr-1-Mogosoaia-pentru-luna-octombrie-2014.pdfhot_117_30.09.2014-Privind-incheierea-unui-contract-de-cooperare-intre-Comuna-Mogosoaia-si-Asociatia-Club-Sportiv-V.K.-Soccer.pdfhot_81_29.04.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-lui-Anghel-Stefan-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-str-Toamnei-Nr-42.pdfhot_142_16.12.2014-Privind-aprobarea-planului-de-actiuni-si-interes-local-pe-anul-2015-pentru-repartizarea-orelor-de-munca-prestate-lunar-de-catre-persoanele-majore-apte-de-munca-din.pdfhot_109_29.08.2014-Privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-pentru-lunile-septembrie-octombrie-si-noiembrie.pdfhot_43_28.03.2014-anexa-nr-1-2.pdfhot_07_31.01.2014-anexa-nr-2-4.pdfhot_17_31.01.2014-2-Privind-modificarea-si-completarea-HCL-nr-1272013-imbunatatirea-activitatilor-de-gospodarie-protectia-mediului-intretinere-si-infrumusetare-a-Comunei-Mogosoaia.pdfhot_97_26.06.2014-Privind-modificarea-HCL-nr-42-28.03.2014-privind-acordarea-unui-sprijin-financiar-pentru-Parohia-Mogosoaia.pdfhot_25_28.02.2014-Privind-aprobarea-decontarii-cheltuielilor-de-transport-pentru-cadrele-didactice-de-la-Scoala-Nr-1-Mogosoaia-pentru-luna-ianuarie-2014.pdfhot_26_28.02.2014-Privind-aprobarea-organizarii-evenimentului-Primavara-in-Comuna-Mogosoaia.pdfhot_33_28.02.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-lui-Ciocan-Nicolae-Eduard-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Sos-Bucuresti-Targoviste-Nr-176-Sc-1-Ap-6-pentru-minora-Ciocan-Maria-Beatrice.pdfhot_145_16.12.2014-Privind-aprobarea-rectificarii-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli-al-S.C.-Colectare-deseuri-Mogosoaia-S.R.L.-pe-anul-2014.pdfhot_30_28.02.2014-Privind-scutirea-de-plata-taxei-de-bransament-la-reteaua-de-apa-potabila-pentru-Ionita-Madalin-si-Popa-Gruia.pdfhot_66_29.04.2014-anexa-nr-1.pdfhot_58_28.03.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-nei-Stancu-Maria-cu-domiciliul-in-comuna-Mogosoaial-Str-islaz-Nr-45.pdfhot_28_28.02.2014-Privind-aprobarea-actualizarii-PUG-si-a-Regulamentului-Local-de-Urbanism-la-nivelul-Comunei-Mogosoaia.pdfhot_64_29.04.2014-Privind-aprobarea-decontarii-cheltuielilor-de-transport-pentru-martie-2014.pdflegitimatie_specimen-940x310.jpghot_100_30.07.2014-Privind-aprobarea-executiei-bugetelor-sectiunii-de-functionare-si-a-sectiunii-de-dezvoltare-pentru-trimestrul-II-din-2014.pdfhot_12_31.01.2014-anexa-nr-1.pdfhot_89_30.05.20142-Privind-modificarea-HCL-nr-80-16.07.2009-privind-adoptarea-regulamentului-de-acordare-a-ajutoarelor-de-urgenta.pdfhot_132_28.11.2014-2-Privind-aprobarea-rectificarii-bugetului-general-de-venituri-si-cheltuieli-al-Comunei-Mogosoaia-pe-anul-2014.pdfhot_11_31.01.2014-anexa-nr-1.pdfhot_113_29.08.2014-Privind-aprobarea-organizarii-evenimentului-sportiv-sustinut-de-Asociatia-RUN-SWIM-BIKE.pdfhot_74_29.04.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-nei-Hriscu-Veronica-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Sos-Buc-Targoviste-Nr-176-M3-sc-A-ap-6.pdfhot_137_28.11.2014-anexa-nr-2.pdfhot_105_30.07.2014-Privind-aprobarea-renuntarii-la-promisiunea-de-vanzare-cumparare-incheiata-la-data-de-16.11.2007.pdfhot_85_30.05.2014-anexa-nr-1.pdfhot_03_31.01.2014-anexa-nr-1-2.pdfhot_86_30.05.2014-Privind-scutirea-de-la-plata-taxei-de-bransament-la-reteaua-de-apa-potabila-pentru-David-Alexandru-Eugen-Ciobanescu-Marin-Catalin-Gaman-Geb-Puican-Sofia-Toma-Cosmin-George-Stan-Alina-Roxana.pdfhot_141_16.12.2014-anexa-nr-1.pdflegitimatie_specimen-202x136.jpghot_67_29.04.2014-Privind-aprobarea-acordului-de-functionare-pentru-o-perioada-de-un-an-de-zile-pentru-SC-Profi-Rom-Foof-SRL.pdfhot_94_26.06.2014-Privind-alocarea-unei-sume-pentru-premierea-elevilor-cu-rezultate-bune-la-invatatura-de-la-Scoala-Gimnaziala-nr-1-Mogosoaia.pdfhot_118_30.09.2014-Privind-desemnarea-membrilor-comisiei-de-avizare-a-cererilor-de-organizare-a-adunarilor-publice.pdfhot_11_31.01.2014-anexa-nr-2.pdfhot_112_29.08.2014-anexa-nr-1.pdfhot_39_28.03.2014-Privind-aprobarea-retelei-scolare-de-invatamant-pentru-Comuna-Mogosoaia-pentru-anul-2014-2015.pdfhot_23_31.01.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-lui-Buraga-Ioan-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Str.-Paunului-Nr.11.pdfhot_03_31.01.2014-anexa-nr-1.pdfhot_04_31.01.2014-Privind-anularea-creantelor-fiscale-restante-de-pana-la-10-lei-ale-persoanelor-fizice-si-juridice-aflate-in-sold-la-data-de-31.12.2013.pdfhot_104_30.07.2014-Privind-aprobarea-Normelor-de-protectie-a-spatiilor-verzi-pe-teritoriul-Comunei-Mogosoaia.pdfhot_111_29.08.2014-anexa-nr-1-Contract-de-delegare-a-gestiunii-serviciilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare.pdfhot_61_11.04.2014-anexa-nr-1.pdfhot_66_29.04.2014-Privind-aprobarea-evenimentului-Cultura-si-Sport-organizat-de-Primaria-Comunei-Mogosoaia.pdfhot_110_29.08.2014-anexa-nr-1-documentatie-de-avizare-a-lucrarilor-de-interventie.pdfhot_114_30.09.2014-Privind-scutirea-de-plata-taxei-de-bransament-la-reteaua-de-apa-potabila-pentru-Dascalu-Fanel-Daniel-Dascalu-Carmen.pdfhot_55_28.03.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-lui-Matei-Victor-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Str-Primaveri-Nr-1.pdfhot_145_16.12.2014-anexa-nr-1.pdfhot_136_28.11.2014-anexa-nr-1.pdfhot_26_28.02.2014-2-Privind-aprobarea-organizarii-evenimentului-Primavara-in-Comuna-Mogosoaia.pdfhot_120_10.10.2014-Privind-acordarea-de-facilitati-pentru-parintii-insotitorii-copiilor-inscrisi-la-gradinite-pe-raza-localitatii.pdfhot_32_28.02.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-lui-Vinatoru-Vasile-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Strada-Poieni-Nr-90.pdfhot_24_28.02.2014-Privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-pentru-lunile-martie-aprilie-si-mai.pdfhot_98_26.06.2014-Privind-incheierea-unui-contract-de-asociere-cu-SC-Acvamania-Parc-SRL-in-vederea-amplasarii-unui-parc-de-agrement-nautic-in-cadrul-Parcului-Comunei-Mogosoaia.pdflegitimatie_specimen-200x135.jpghot_42_28.03.2014-Privind-acordarea-unui-sprijin-financiar-pentru-Parohia-Mogosoaia.pdfhot_04_31.01.2014-anexa-nr-1.pdfhot_59_28.03.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-nei-Anghel-Ioana-Vandana-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Str-Ariei-Nr-22.pdfhot_19_31.01.2014-Privind-respingerea-cererii-de-ajutor-financiar-a-d-lui-Vasile-Gheorghe-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Strada-Fierarului-Nr.-8.pdfhot_57_28.03.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-lui-Stanciu-Victor-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-str-Int-Valea-Parcului-Nr-2.pdfhot_12_31.01.2014-anexa-nr-2.pdflegitimatie_specimen-365x197.jpghot_02_21.01.2014-anexa-nr-2-1.pdfhot_80_29.04.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-nei-Tudorache-Elena-Ioana-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Str-Toamnei-Nr-10.pdfhot_70_29.04.2014-Privind-aprobarea-acordului-de-functionare-pentru-o-perioada-de-un-an-de-zile-pentru-SC-Mondi-Agrochem-System-SRL.pdfhot_79_29.04.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-nei-Tanase-Ioana-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Str-Putul-cu-Brad-Nr-44.pdfhot_52_28.03.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-nei-Neacsu-Emilia-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Str-Toamnei-Nr-26.pdfhot_132_28.11.2014-anexa-nr-2.pdfhot_46_28.03.2014-Privind-aprobarea-acordului-de-functionare-pentru-o-perioada-de-un-an-de-zile-asociatiei-PRO-LEX-CONS.pdfhot_17_31.01.2014-Privind-modificarea-si-completarea-HCL-nr-1272013-imbunatatirea-activitatilor-de-gospodarie-protectia-mediului-intretinere-si-infrumusetare-a-Comunei-Mogosoaia.pdfhot_119_30.09.2014-Privind-aprobarea-cheltuielilor-legate-de-proiectul-Asfaltare-strazi-in-lungime-de-8.207-km-in-Comuna-Mogosoaia-Judetul-Ilfov.pdfhot_121_10.10.2014-Privind-acordarea-de-facilitati-pentru-elevii-care-invata-in-Comuna-Mogosoaia.pdfhot_15_31.01.2014-Privind-acordul-de-functionare-pe-o-perioada-de-1-an-de-zile-pentru-S.C.-ROMPETROL-DOWNSTREAM-S.R.L.pdfhot_143_16.12.2014-Privind-aprobarea-retelei-scolare-de-invatamant-pentru-Comuna-Mogosoaia-pentru-anul-2015-2016.pdfhot_07_31.01.2014-anexa-nr-2-3.pdfhot_124_31.10.2014-Privind-acordarea-normei-de-hrana-pentru-personalul-Serviciului-de-Politie-Locala-al-Comunei-Mogosoaia-conform-OUG-nr-65-2014.pdfhot_101_30.07.2014-anexa-nr-2.pdfhot_48_28.03.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-lui-Ionita-Marin-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Strada-Toamnei-Nr-26.pdflegitimatie_specimen-285x180.jpghot_10_31.01.2014-anexa-nr-1-Caiet-de-Sarcini.pdfhot_104_30.07.2014-anexa-nr-1.pdflegitimatie_specimen-444x237.jpghot_141_16.12.2014-Privind-organizarea-evenimentului-Zilele-creative-ale-lui-Gerar-in-cadrul-parcului-Mogosoaia.pdfhot_116_30.09.2014-Privind-desemnarea-unui-reprezentant-al-Consiliului-Local-Mogosoaia-si-a-unui-reprezentant-al-Primariei-Mogosoaia-pentru-Consiliul-de-Administratie-al-Scolii-nr-1-Mogosoaia.pdfhot_49_28.03.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-lui-Ristea-Gheorghe-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Str-8-Martie-Nr-2B.pdfhot_102_30.08.2014-Privind-aprobarea-cheltuielilor-legate-de-proiectul-Asfaltare-strazi-in-lungime-de-8207-km-Comuna-Mogosoaia-Jud-Ilfov.pdflegitimatie_specimen-150x150.jpghot_02_21.01.2014-anexa-nr-2-4.pdfhot_09_31.01.2014-anexa-nr-1-Studiu-de-Oportunitate.pdfhot_139_16.12.2014-anexa-nr-3.pdfhot_95_26.06.2014-anexa-nr-1.pdfhot_03_31.01.2014-Privind-aprobarea-raportului-de-evaluare-a-secretarului-Comunei-Mogosoaia.pdfhot_111_29.08.2014-Privind-delegarea-gestiunii-serviciului-de-alimentare-cu-apa-si-canalizare-catre-SC-APA-CANAL-Ilfov-SA.pdfhot_73_29.04.2014-Privind-aprobarea-organizarii-evenimentului-sportiv-pentru-amatori-infaptuit-de-Asociatia-club-sportiv-No-Stress.pdfhot_131_28.11.2014-Privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-pentru-lunile-decembrie-ianuarie-si-februarie.pdflegitimatie_specimen-1024x623.jpglegitimatie_specimen-920x350.jpghot_132_28.11.2014-anexa-nr-3.pdfhot_84_30.05.2014-Privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-pentru-lunile-iunie-iulie-si-august.pdfhot_101_30.07.2014-Privind-aprobarea-scoaterii-din-functiune-si-valorificarii-prin-casare-a-unor.pdfhot_37_28.02.2014-Privind-aprobarea-parametrilor-tehnico-economici-la-obiectivul-Lucrari-de-extindere-iluminat-public-pe-DN1A-Comuna-Mogosoaia.pdfhot_99_30.07.2014-Privind-aprobarea-decontarii-cheltuielilor-de-transport-pentru-luna-iunie-2014.pdfhot_72_29.04.2014-3-Privind-eliberarea-acordului-de-functionare-pentru-agentii-economici-care-desfasoara-activitati-de-comert-si-servicii-de-piata-inclusiv-cele-de-alimentatie-publica-pe-raza-comunei-Mogosoaia.pdfhot_01_21.01.2014-Privind-asocierea-Comunei-Mogosoai-Judetul-Ilfov-cu-Consiliul-Judetean-Ilfov-in-vederea-realizarii-unor-lucrari-de-reparatii-curente-si-asfaltare-strazi-din-Comuna-Mogosoaia.pdflegitimatie_specimen-300x183.jpghot_44_28.03.2014-Privind-aprobarea-Planului-de-actiune-pe-anul-2014-pentru-gestionarea-cainilor-fara-stapan-din-Comuna-Mogosoaia.pdfhot_61_11.04.2014-Privind-aprobarea-organigramei-si-a-statului-de-functii-in-urma-reorganizarii-aparatului-de-specialitate-al-Primarului-Comunei-Mogosoaia.pdfhot_72_29.04.2014-anexa-nr-2.pdflegitimatie_specimen-210x145.jpglegitimatie_specimen-298x653.jpghot_112_29.08.2014-2.pdfhot_53_28.03.2014-Privind-aprobarea-unui-ajutor-financiar-d-nei-Petre-Roxana-Daniela-cu-domiciliul-in-Comuna-Mogosoaia-Str-Putul-cu-Brad-Nr-41B-pentru-minora-Petre-Rosalinda.pdfhot_143_16.12.2014-anexa-nr-1.pdfhot_61_11.04.2014-anexa-nr-2.pdfhot_65_29.04.2014-Privind-aprobarea-executiei-bugetelor-sectiunii-de-functionare-si-a-sectiunii-de-dezvoltare-pentru-trimestrul-I-din-2014.pdfhot_87_30.05.2014-Privind-alocarea-unei-sume-pentru-stagiul-de-pregatire-efectuat-de-echipa-de-arte-martiale-din-cadrul-Scolii-nr-1-Mogosoaia-organizat-de-Primaria-Comunei-Mogosoaia.pdfhot_136_28.11.2014-Privind-aprobarea-Regulamentului-cadru-de-inchiriere-a-spatiilor-din-unitatile-de-invatamant-preuniversitare-din-Comuna-Mogosoaia.pdfhot_16_31.01.2014-Privind-aprobarea-acordului-de-functionare-pentru-o-perioada-de-un-an-de-zile-firmei-ADA-QUALITY-S.R.L..pdfhot_31_28.02.2014-Privind-scutirea-de-plata-taxei-de-bransament-la-reteaua-de-apa-potabila-pentru-Serbanoiu-Elena-Irina.pdfhot_02_21.01.2014-anexa-nr-1.pdfhot_111_29.08.2014-anexa-nr-2.pdfhot_144_16.12.2014-anexa-nr-1.pdfhot_127_31.10.2014-Privind-scutirea-de-plata-taxei-de-bransament-la-reteaua-de-apa-potabila-pentru-Agapie-Sorin-Susanu-Viorica-Ionescu-Cristian-Sandu-Daniel-Dumitru.pdf

Actualizat la:
13 martie 2018

Sari la conținut