Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul din 06.06.2019

Nr. înregistrare: 15764 /03.06.2019

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  de ocupare pe durată nedeterminată a postului contractual vacant consilier IA – Compartimentul Achiziții Publice Administrativ, organizat în data de 06.06.2019 – proba scrisă.

Nr. Nume Prenume candidat Admis/Respins dosar de înscriere Observații  
1 Palade Andreea Admis Are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării  probe scrise
2 Ioniță Madălina Respins Nu face dovada deținerii certificatului care atestă absolvirea cursului de perfecționare/programului de specializare competențe “expert achiziții publice” emis în condiţiile legii.
  Costaș Mihai Admis  
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 06.06.2019, ora 10 00, la sediul Primăriei  

comuna Mogoşoaia.

  • Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în termen de cel mult o zi

lucrătoare de la data afişării sub sancţiunea decăderii din acest drept.

  • Publicat astăzi 03.06.2019, ora:12:30.

                       Secretar Comisie,

Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
3 iunie 2019

Sari la conținut