Rezultatul probei scrise concurs de recrutare_19.12.2019

Nr. 31347/19.12.2019

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, consilier clasa I, grad profesional principal – Compartiment Programe și Proiecte, organizat în data de 19.12.2019 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise  
1. Dobre Ana – Lucia Consilier clasa I, grad profesional principal Compartiment Programe și Proiecte 84   ADMIS

Candidatul declarat admis va susține proba interviu în data de 19.12.2019, ora:14:00.

Afişat astăzi : 19.12.2019, ora 12:00.

              Secretar Comisie,

              Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
19 decembrie 2019

Sari la conținut