Rezultatul probei scrise concurs 17.10.2019

Nr. înregistrare: 26446 /18.10.2019

Rezultatul probei scrise la concursul  de ocupare pe durată nedeterminată a postului contractual vacant – consilier grad profesional debutant – Compartiment Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative, organizat în data de 17.10.2019 – proba scrisă

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului în vederea ocupării unor posturi vacante și temporar vacante corespunzătoare funcției contractuale din Aparatul de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia – Județul Ilfov aprobat prin HCL nr.13/31.01.2014, comisia comunică rezultatele probei scrise:

Nr.crt. Nume Prenume candidat Funcţia solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Punctajul probei scrise   Rezultatul probei scrise  
1 Bogatu Ștefan Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative ABSENT
2 Eremia Alina-Mihaela Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative 80 ADMIS
3 Iordache Alexandra-Monica Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative ABSENT
4 Milea Adriana-Florina Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative ABSENT
5 Mitrea Daniela Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative 14 RESPINS
6 Predica Eliza-Maria Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative 18 RESPINS
7 Sfetcu Elena Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative 20 RESPINS
8 Vintilă Ionuț-Cristian Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative 25 RESPINS
  • Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • Candidatul declarat admis va susține proba interviu în data de 23.10.2019, ora:12:00.
  • Publicat astăzi 18.10.2019, ora 10:00.

Secretar Comisie
Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
18 octombrie 2019

Sari la conținut