Rezultatul probei interviu_concurs 23.04.2019

Nr. înregistrare: 10822/25.04.2019

Rezultatul probei interviu la concursul  de ocupare pe durată nedeterminată a postului contractual vacant – consilier juridic IA – Aparatul Permanent al Consiliului Local Mogoșoaia, organizat în data de 23.04.2019 – proba scrisă.

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant corespunzător funcției contractuale de Consilier juridic IA din Aparatul Permanent al Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia – Județul Ilfov aprobat prin HCL nr. 901/2019, comisia comunică rezultatele probei interviu:

Nr.crt. Nume Prenume candidat Funcţia solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Punctajul probei interviu   Rezultatul probei interviu  
  1 Căpălneanu Raluca Mirela consilier juridic IA Aparatul Permanent al Consiliului Local Mogoșoaia 86     ADMIS
  • Contestaţiile cu privire la rezultatul probei interviu se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • Publicat astăzi 25.04.2019, ora 13.30.

                                                                                                                                               Secretar Comisie

                                                                                                         Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
25 aprilie 2019

Sari la conținut