Rezultatul probei interviu concurs_26.09.2019

Nr. 24189/26.09.2019

Rezultatul probei interviu la concursul  de ocupare pe durată nedeterminată a postului contractual vacant – consilier IA – Compartiment Operare și Gestionare Bază de date -GIS, organizat în data de 26.09.2019 – proba scrisă.

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului în vederea ocupării unor posturi vacante și temporar vacante corespunzătoare funcției contractuale din Aparatul de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia – Județ Ilfov aprobat prin HCL nr.13/31.01.2014, comisia comunică rezultatele probei interviu:

Nr.crt. Nume Prenume candidat Funcţia solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Punctajul probei interviu   Rezultatul probei interviu  
1   Alexa Mihaela   consilier IA Operare și Gestionare Bază de date -GIS   93         ADMIS  
  • Contestaţiile cu privire la rezultatul probei interviu se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • Publicat astăzi 26.09.2019, ora 15:30.

                                                                                                                                               Secretar Comisie

                                                                                                         Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
26 septembrie 2019

Sari la conținut