Rezultatul probei interviu concurs_19.09.2019

                                                                                                      Nr.23644/19.09.2019

Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, consilier clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Ajutor Social,

organizat în data de 19.09.2019

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu  
1. Linte Ana -Maria Consilier clasa I, grad profesional asistent Compartiment Ajutor Social 94 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici actualizată cu modificările și completările ulterioare, la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi : 19.09.2019, ora 1500.

              Secretar Comisie,

 Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
19 septembrie 2019

Sari la conținut