Rezultatul probei interviu concurs recrutare_19.12.2019

Nr. 31377/19.12.2019

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, consilier clasa I, grad profesional principal – Compartiment Programe și Proiecte, organizat în data de 19.12.2019 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu  
1. Dobre Ana – Lucia Consilier clasa I, grad profesional principal Compartiment Programe și Proiecte 90   ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici actualizată cu modificările și completările ulterioare, la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi : 19.12.2019, ora 15:00.

              Secretar,

Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
19 decembrie 2019

Sari la conținut