Rezultatul probei interviu concurs 17.10.2019

Nr.26836 /23.10.2019

Rezultatul probei interviu la concursul  de ocupare pe durată nedeterminată a postului contractual vacant – consilier grad profesional debutant – Compartiment Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative, organizat în data de 17.10.2019 – proba scrisă

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului în vederea ocupării unor posturi vacante și temporar vacante corespunzătoare funcției contractuale din Aparatul de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia – Județ Ilfov aprobat prin HCL nr.13/31.01.2014, comisia comunică rezultatele probei interviu:

Nr.crt. Nume Prenume candidat Funcţia solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Punctajul probei interviu   Rezultatul probei interviu  
1 Bogatu Ștefan Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative Nu este cazul
2 Eremia Alina-Mihaela Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative 94,66 ADMIS
3 Iordache Alexandra-Monica Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative Nu este cazul
4 Milea Adriana-Florina Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative Nu este cazul
5 Mitrea Daniela Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative Nu este cazul
6 Predica Eliza-Maria Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative Nu este cazul
7 Sfetcu Elena Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative Nu este cazul
8 Vintilă Ionuț-Cristian Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative Nu este cazul
  • Contestaţiile cu privire la rezultatul probei interviu se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • Publicat astăzi 23.10.2019, ora 14:00.

Secretar Comisie
Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
23 octombrie 2019

Sari la conținut