Rezultatul final concurs_26.09.2019

Nr. 24192/26.09.2019

Rezultat final al concursului  de ocupare pe durată nedeterminată a postului contractual vacant – consilier IA – Compartiment Operare și Gestionare Bază de date -GIS, organizat în data de 26.09.2019 – proba scrisă.

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului în vederea ocupării unor posturi vacante și temporar vacante corespunzătoare funcției contractuale din Aparatul de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia – Județ Ilfov aprobat prin HCL nr.13/31.01.2014, comisia comunică rezultatul final:

Nr.crt. Nume Prenume candidat Funcţia solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
  1       Alexa Mihaela     Consilier IA   Operare și Gestionare Bază de date -GIS     87     93 90 ADMIS

                Publicat astăzi 26.09.2019, ora: 15:45

                                                                                                                                            Secretar Comisie

                                                                                                       Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
26 septembrie 2019

Sari la conținut