Rezultatul final al concursului organizat în data de 17.10.2019

Nr. 26839/23.10.2019

Rezultat final al concursului  de ocupare pe durată nedeterminată a postului contractual vacant – consilier grad profesional debutant – Compartiment Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative, organizat în data de 17.10.2019 – proba scrisă

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului în vederea ocupării unor posturi vacante și temporar vacante corespunzătoare funcției contractuale din Aparatul de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia – Județ Ilfov aprobat prin HCL nr.13/31.01.2014, comisia comunică rezultatul final:

Nr.crt. Nume Prenume candidat Funcţia solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 Bogatu Ștefan Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative ABSENT Nu este cazul
2 Eremia Alina-Mihaela Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative 80 94,66 87,33 ADMIS
3 Iordache Alexandra-Monica Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative ABSENT Nu este cazul
4 Milea Adriana-Florina Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative ABSENT Nu este cazul
5 Mitrea Daniela Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative 14 Nu este cazul RESPINS
6 Predica Eliza-Maria Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative 18 Nu este cazul RESPINS
7 Sfetcu Elena Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative 20 Nu este cazul RESPINS
8 Vintilă Ionuț-Cristian Consilier debutant Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative 25 Nu este cazul RESPINS

                Publicat astăzi 23.10.2019, ora: 14:15

Secretar Comisie
Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
23 octombrie 2019

Sari la conținut