Rezultat testare cunostinte IT

COMUNA MOGOŞOAIA

Nr.21111/24.09.2018

 

REZULTATELE LA PROBA SUPLIMENTARĂ ELIMINATORIE,

 

pentru testarea cunoştinţelor în domeniul tehnologiei informaţiei, a concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție de expert, clasă I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Operare și Gestionare Bază de Date GIS desfăşurată în data de 24.09.2018, ora 11.00.

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului      Punctaj     Rezultatul probei (ADMIS/ RESPINS)
1. Lazăr Roxana 100 ADMIS

 

 

Afişat astăzi, 24.09.2018, ora 12.30 la sediul instituţiei Comuna Mogoşoaia.

Candidaţii  nemulţumiţi   de    rezultatul  probei  suplimentare  pot  formula  contestaţie  în  termen de maximum o oră (60 de minute) de la data afişării rezultatului probei suplimentare, la secretarul comisiei.

Proba scrisă se va desfăşura în data de  25.09.2018, ora 9.00, la sediul instituției Comuna Mogoşoaia.

Candidaţilor le revine în exclusivitate obligaţia de a se informa cu privire la data, ora şi locul susţinerii probei scrise.

 

 

Secretar:

Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
24 septembrie 2018

Sari la conținut