Rezultat testare competente lingvistice

COMUNA MOGOŞOAIA

Nr.21040/24.09.2018

 

REZULTATELE

 

la proba suplimentară eliminatorie pentru testarea competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, expert, clasa 1, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Operare și Gestionare Bază de Date GIS desfăşurată în data de 24.09.2018, ora 9.00.

 

experţii nominalizaţi comunică rezultatele probei suplimentare:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Funcţia pentru care candidează Limba străină/nivel pentru care s-au testat

cunoştinţele specifice în cadrul probei suplimentare

Rezultatul probei suplimentare/Rezultatul soluţionării contestaţiei („admis” / „respins”)
1. Lazăr Roxana expert, clasa 1, grad profesional principal Engleză Admis

 

 

Afişat astăzi, 24.09.2018, ora 10.30 la sediul instituţiei Comuna Mogoşoaia.

Candidaţii  nemulţumiţi   de    rezultatul  probei  suplimentare  pot  formula  contestaţie  în  termen de maximum o oră (60 de minute) de la data afişării rezultatului probei suplimentare, la secretarul comisiei.

Proba scrisă se va desfăşura în data de  25.09.2018, ora 9.00, la sediul instituţiei Comuna Mogoşoaia.

Candidaţilor le revine în exclusivitate obligaţia de a se informa cu privire la data, ora şi locul susţinerii probei scrise.

 

 

Secretar:

Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
24 septembrie 2018

Sari la conținut