Rezultat selecție dosare examen/concurs promovare grad profesional_20.12.2019

Nr. 31187/17.12.2019

Rezultatul la selecţia dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în grad profesional superior, organizat în data de 20.12.2019

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Creţeanu Ionuţ Alexandru Poliţist local clasa I, grad profesional superior Serviciul Public Poliţia Locală Socială – Compartiment Protecţia Mediului       ADMIS  
2. Petre Niculae Poliţist local clasa I, grad profesional superior Serviciul Public Poliţia Locală Socială – Compartiment Paza Bunurilor Ordinea și Liniștea Publică       ADMIS  

Candidatul declarat admis va susţine concursul/examenul de promovare în grad profesional superior în data de 20.12.2019, ora 1000, la sediul instituţiei comuna Mogoșoaia, judeţul Ilfov din șos. București – Târgoviște, nr.138;

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici actualizată cu modificările și completările ulterioare, la sediul  instituţiei comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi : 17.12.2019, ora 15:00.

Secretar Comisie,
Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
30 decembrie 2019

Sari la conținut