Rezultat selecție dosare concurs_19.09.2019

                                                                                                      Nr. 23260/16.09.2019

Rezultatul la selecția  dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, consilier clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Ajutor Social, organizat în data de 19.09.2019

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Linte Ana -Maria Consilier clasa I, grad profesional asistent Serviciul Asistență Socială-Compartiment Ajutor Social ADMIS  

Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 19 septembrie 2019, ora 10:00, la sediul instituției din șos. București – Târgoviște, nr.138, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici actualizată cu modificările și completările ulterioare, la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi : 16.09.2019, ora 15 30.

              Secretar Comisie,

 Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
16 septembrie 2019

Sari la conținut