Rezultat selecție dosare concurs recrutare_07.02.2020

                                                                                                      Nr. 4890/03.02.2020

Rezultatul la selecția  dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, consilier achiziții publice, clasa I grad profesional asistent – Compartiment Achiziții Publice Administrativ, organizat în data de  07.02.2020

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Costaș Mihai Consilier achiziții publice  clasa I, grad profesional asistent Compartiment Achiziții Publice Administrativ ADMIS  

Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 07 februarie, ora 10:00, la sediul instituției din șos. București – Târgoviște, nr.138, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici actualizată cu modificările și completările ulterioare, la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi : 03.02.2020, ora 15:00.

              Secretar Comisie,

 Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
3 februarie 2020

Sari la conținut