Rezultat selectie dosare concurs/examen promovare grad superior

    Nr. 16192/10.06.2019

Rezultatul la selecția  dosarelor de înscriere la examenul/concursul  de promovare in grad profesional superior, organizat în data de 13.06.2019

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Rezultatul selecției dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Caia Andreea Consilier clasa I, grad profesional superior Serviciul Asistență Socială-Compartiment Autoritate Tutelară ADMIS  
2. Iacob Angelica Consilier clasa I, grad profesional superior Serviciul  Asistență Socială  Compartiment Ajutor Social ADMIS  
3. Nae Alexandru Expert clasa I, grad profesional superior Compartimentul Urbanism ADMIS  
4. Tudor Adriana Coca Consilier clasa I, grad profesional superior Compartimentul Relații Publice Secretariat ADMIS  

Candidatul declarat admis va susţine concursul/examenul de promovare în grad profesional superior în data de 13.06.2019, ora 10 00, la sediul instituției comuna Mogoșoaia, județul Ilfov din șos. București – Târgoviște, nr.138;

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici actualizată cu modificările și completările ulterioare, la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi : 10.06.2019, ora 12 30.

              Secretar Comisie,

 Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
10 iunie 2019

Sari la conținut