Rezultat selecție dosare concurs 26.09.2019

Nr. înregistrare: 23888/23.09.2019

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  de ocupare pe durată nedeterminată a postului contractual vacant consilier IA – Compartiment Operare și Gestionare Bază de date -GIS, organizat în data de 26.09.2019 – proba scrisă.

Nr. Nume Prenume candidat Funcţia solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Admis/Respins dosar de înscriere Observații  
1 Alexa Mihaela Consilier IA Operare și Gestionare Bază de date -GIS Admis  
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 26.09.2019, ora 10 00, la sediul Primăriei  

comuna Mogoşoaia din șos. București – Târgoviște, nr.138, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

  • Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în termen de cel mult o zi

lucrătoare de la data afişării sub sancţiunea decăderii din acest drept.

  • Publicat astăzi 23.09.2019, ora:15:30.

                       Secretar Comisie,

Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
23 septembrie 2019

Sari la conținut