Rezultat selecție dosare concurs 20.08.2019

Nr. înregistrare: 20702 /13.08.2019

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  de ocupare pe durată nedeterminată a postului contractual vacant, asistent medical  PL – Compartimentul asistență medicală în unitățile de învățământ, organizat în data de 20.08.2019 – proba scrisă.

Nr. Nume Prenume candidat Admis/Respins dosar de înscriere Observații  
1 Marchidan Cornel Admis  
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 20.08.2019, ora 10 00, la sediul Primăriei  

Comuna Mogoşoaia din Şos.Bucureşti – Tîrgovişte, nr.138.

  • Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în termen de cel mult o zi

lucrătoare de la data afişării sub sancţiunea decăderii din acest drept.

  • Publicat astăzi 13.08.2019, ora:15:00.

                       Secretar Comisie,

Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
13 august 2019

Sari la conținut