Rezultat proba scrisă_concurs 26.09.2019

Nr. înregistrare: 24154/26.09.2019

Rezultatul probei scrise la concursul  de ocupare pe durată nedeterminată a postului contractual vacant – consilier IA – Compartiment Operare și Gestionare Bază de date -GIS, organizat în data de 26.09.2019 – proba scrisă.

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului în vederea ocupării unor posturi vacante și temporar vacante corespunzătoare funcției contractuale din Aparatul de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia – Județ Ilfov aprobat prin HCL nr.13/31.01.2014, comisia comunică rezultatele probei scrise:

Nr.crt. Nume Prenume candidat Funcţia solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Punctajul probei scrise   Rezultatul probei scrise  
  1   Alexa Mihaela   consilier IA   Operare și Gestionare Bază de date -GIS   87         ADMIS  
  • Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • Publicat astăzi 26.09.2019, ora 14:30.

                                                                                                                                  Secretar Comisie

                                                                                                       Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
26 septembrie 2019

Sari la conținut