Rezultat proba scrisă concurs recrutare_02.12.2019

Nr. 29775/02.12.2019

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante, consilier clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Protecția Persoanelor cu Dizabilități, organizat în data de 02.12.2019 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise  
1. Toader Beatrice-Mihaela Consilier clasa I, grad profesional debutant Protecția Persoanelor cu Dizabilități 85 ADMIS
2. Diaconescu Cătălin Constantin Consilier clasa I, grad profesional debutant Protecția Persoanelor cu Dizabilități 84,33 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici actualizată cu modificările și completările ulterioare, la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi : 02.12.2019, ora 1330.

              Secretar Comisie,

              Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
2 decembrie 2019

Sari la conținut