Rezultat proba scrisă concurs/examen promovare grad profesional superior organizat în data de 30.03.2020

                                                                                                      Nr.9855/30.03.2020

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în grad profesional superior, organizat în data de 30.03.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise  
1. Vișan Manuela Lavinia Consilier, clasa I, grad profesional principal Compartiment Taxe și Impozite 90 ADMIS
  • Candidatul declarat admis va susține proba interviu în data de 30.03.2020, ora:1330.
  • Afişat astăzi 30.03.2020, ora 1300  .

                 Secretar Comisie,

    Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
30 martie 2020

Sari la conținut