Rezultat probă scrisă concurs 23.04.2019

Nr. înregistrare:10674/23.04.2019

Rezultatul probei scrise la concursul  de ocupare pe durată nedeterminată a postului contractual vacant – consilier juridic IA – Aparatul Permanent al Consiliului Local Mogoșoaia, organizat în data de 23.04.2019 – proba scrisă.

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant corespunzător funcției contractuale de Consilier juridic IA din Aparatul Permanent al Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia – Județul Ilfov aprobat prin HCL nr. 901/2019 comisia comunică rezultatele probei scrise:

Nr.crt. Nume Prenume candidat Funcţia solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise  
1 Căpâlneanu Raluca Mirela consilier juridic IA Aparatul Permanent al Consiliului Local Mogoșoaia 78,66 ADMIS
2 Baciu Vasile consilier juridic IA Aparatul Permanent al Consiliului Local Mogoșoaia 36,33   RESPINS  
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 25.04.2019, ora 10 00, la sediul Primăriei comuna Mogoşoaia.
  • Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • Publicat astăzi 23.04.2019, ora 16.30.

Secretar Comisie
Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
24 aprilie 2019

Sari la conținut