Rezultat final concurs 20.08.2019

. înregistrare:  20967/20.08.2019

Rezultatul final al concursului  de ocupare pe durată nedeterminată a postului contractual vacant, asistent medical  PL – Compartimentul asistență medicală în unitățile de învățământ, organizat în data de 20.08.2019 – proba scrisă

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului în vederea ocupării unor posturi vacante și temporar vacante corespunzătoare funcției contractuale din Aparatul de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia – Județ Ilfov aprobat prin HCL nr.13/31.01.2014, comisia comunică rezultatul final:

Nr.crt. Nume Prenume candidat Funcţia solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1. Marchidan Cornel Asistent medical  PL Asistență medicală în unitățile de învățământ   86   100 93 ADMIS

                Publicat astăzi 20.08.2019, ora: 15:30

                                                                                                                                            Secretar Comisie

                                                                                                       Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
20 august 2019

Sari la conținut