Rezultat final al concursului din data de 23.04.2019

Nr. înregistrare: 10828 /25.04.2019

Rezultat final al concursului  de ocupare pe durată nedeterminată a postului contractual vacant – consilier juridic IA – Aparatul Permanent al Consiliului Local Mogoșoaia, organizat în data de 23.04.2019.

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant corespunzător funcției contractuale de Consilier juridic IA din Aparatul Permanent al Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia – Județul Ilfov aprobat prin HCL nr. 901/2019, comisia comunică punctajele finale:

Nr.crt. Nume Prenume candidat Funcţia solicitată Serviciul /Biroul/ Compartimentul Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 Căpălneanu Raluca Mirela consilier juridic IA Aparatul Permanent al Consiliului Local Mogoșoaia    78,66   86   82,33 ADMIS
2 Baciu Vasile consilier juridic IA Aparatul Permanent al Consiliului Local Mogoșoaia   36,33     –   36,33 RESPINS
  • Publicat astăzi 25.04.2019, ora: 13.30

                                                                                                                                            Secretar Comisie

                                                                                                       Ghiţă Iuliana

Actualizat la:
25 aprilie 2019

Sari la conținut