Publicaţie

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

STAREA CIVILĂ

Astăzi 20.09.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  BARBU DRAGOŞ-CORNELIU, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia judeţul Ilfov şi a d-nei COSTACHE MIRELA-FLORENTINA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 3.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existent unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţie

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Actualizat la:
21 septembrie 2021

Sari la conținut