PUBLICAŢIE EXTRAS DECLARAŢIE DE CĂSĂTORIE

ROMÂNIA

PRIMĂRIA COMUNEI BĂRBULEŞTI

JUDEŢUL IALOMIŢA

STAREA CIVILĂ

NR.1008 DIN 31.08.2020

Astăzi 31.08.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui RUSEN DIDI, în vârstă de 65 ani, cu domiciliul în Com. Bărbuleşti judeţul Ialomiţa şi a d-nei ŞERBAN MARIANA, în vârstă de 50 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art. 285 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.

Ofiţer de stare civilă,

Carpen Tudoriţa

DATE PRELUCRATE ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL EUROPEAN (UE) 2016/679

Actualizat la:
31 august 2020

Sari la conținut