Publicaţie de căsătorie

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

SECTORUL 1

DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ

A PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ

Nr.înreg. 21005 din 18.07.017

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 18 Iulie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  POPESCU ALEXANDRU, în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei MIHAI MARIA-CRISTINA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 1.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Actualizat la:
25 iulie 2017

Sari la conținut