Publicaţie de căsătorie nr.

Comuna Mogoşoaia

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.33395/11.07.2017

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 11 Iulie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  BERCEANU MARIUS , în vârstă de 47 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 1 şi a d-nei CHERSULICK ANDRA-MARIA, în vîrstă de 34 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Oficierea căsătoriei va avea loc în data de 21.07.2017 la ora 12.00, la sediul Primăriei comunei Mogoşoaia.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
11 iulie 2017

Sari la conținut