Publicaţie de căsătorie nr.618/23.08.2017

PRIMĂRIA FILIPEŞTII DE TÎRG

STARE CIVILĂ

Nr. 618/23.08.2017

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 23 august 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IFRIM GABI-MIHAI, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în localitatea MOGOŞOAIA, Nr.171, judeţul ILFOV, şi a d-nei GĂGĂLEAŢĂ DENISA-GEORGIANA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în localitatea FILIPEŞTII DE TÎRG, sat MĂRĂCINENII DE JOS, Nr.213, judeţul PRAHOVA.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Căsătoria va avea loc în data de 01.09.2017

Ofiţer de stare civilă,

Oprea Iuliana

Actualizat la:
25 august 2017

Sari la conținut