Publicaţie de căsătorie nr.51602/04.07.2017

R O M Â N I A

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ PERSOANE ŞI STARE CIVILĂ SECTOR 2

SERVICIUL STARE CIVILĂ

Nr. 51602 din 04 .07. 2017

 

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 4 Iulie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  BĂNCESCU IONUŢ BOGDAN, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în Sat Rucăr, judeţul Argeş şi a d-nei Mototolea Sînziana Eliza, în vîrstă de 33 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

Ofiţer de stare civilă,

 

Actualizat la:
6 iulie 2017

Sari la conținut