Publicaţie de căsătorie nr.4125/20.02.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL DÎMBOVIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI POTLOGI

STAREA CIVILĂ

Nr.4125 din 20.02.2017

PUBLICAŢIE

Astăzi 20.02.2017, a fost înregistrată Declaraţia de căsătorie a d-lui  ANGHEL DRAGOŞ-ALEXANDRU, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în  Com. Potlogi, Sqt Româneşti, Strada Fănică Stănescu nr.29, jud. Dîmboviţa şi a domnişoarei/doamnei PIŢIGOI ROXANA-ANDREEA în vârstă de 16 ani, cu domiciliul în Com. Mogoşoaia, Sat Mogoşoaia, strada Fortului nr.33 judeţul Ilfov.

Căsătoria se încheie în 10 zile de la afişarea publicaţiei.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT,

Radu Doina-Elena

Actualizat la:
21 februarie 2017

Sari la conținut