Publicaţie de căsătorie nr.39034/15.01.2019

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.39034/15.01.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 15.01.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DASCĂLU FLORIN, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei DUMITRESCU ALEXANDRA FLORENTINA, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Mun. Ploiesti, judeţul Prahova.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
15 ianuarie 2019

Sari la conținut