Publicaţie de căsătorie nr.37894/13.11.2018

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.37894/13.11.2018

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 13.11.2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ŢĂNDĂRESCU MIHAI BEBIŢĂ, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei OANĂ ELENA, în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în Orş. Pantelimon, judeţul Ilfov

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
11 decembrie 2018

Sari la conținut