Publicaţie de căsătorie nr.37836/29.10.2018

 COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.37836/29.10.2018

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 29.10.2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ARDELEANU CIPRIAN, în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în Mun. Bacău, judeţul Bacău şi a d-nei CAFELUŢE CRISTINA IONELA, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
31 octombrie 2018

Sari la conținut