Publicaţie de căsătorie nr.37800/16.10.2018

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.37800/16.10.2018

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 16.10.2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ŞENDREA NICUŞOR FLORIAN, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei MIROSLAV MIHAELA ROXANA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Com. Snagov, sat Ciofliceni, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
16 October 2018