Publicaţie de căsătorie nr.37764/03.10.2018

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.37764/3.10.2018

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 03.10.2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ŢURCAN ANDREI, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei MOROIU FLORENTINA ALEXANDRA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în  Com.Berca sat Pleşeşti, judeţul Buzău.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
8 octombrie 2018

Skip to content