Publicaţie de căsătorie nr. 37759/02.10.2018

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.37759/2.10.2018

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 02.10.2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DUMITRESCU DAN, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Mun. Curtea de Argeş judeţul Argeş şi a d-nei MATEI MARILENA CLAUDIA, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în  Comuna Mogoşoaia judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
3 octombrie 2018

Sari la conținut