Publicaţie de căsătorie nr.37699/14.09.2018

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.37699/14.09.2018

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 14.09.2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BARBU MIRCEA ALEXANDRU, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti sectorul 2 şi a d-nei VASILE CLAUDIA GABRIELA, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti sectorul 2.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
17 septembrie 2018

Skip to content