Publicaţie de căsătorie nr.37598/14.08.2018

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.37598/14.08.2018

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 14 august 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TOMA ŞTEFAN, în vârstă de 56 ani, cu domiciliul în Com. Mogoşoaia, judeţul ilfov .şi a d-nei VULPESCU CLAUDIA GEORGETA, în vârstă de 49 ani, cu domiciliul în  Mun. Bucureşti, sectorul 6.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
14 august 2018

Sari la conținut