Publicaţie de căsătorie nr.37541/20.07.2018

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.37541/20.07.2018

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 20 iulie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BOBEICĂ ANDREI, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Orş. Pucioasa judeţul Dîmboviţa şi a d-nei DINCĂ BOBEICĂ IOANA LUCIANA, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în  Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov .

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
23 iulie 2018

Sari la conținut