Publicaţie de căsătorie nr.37487/17.10.2018

OMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL LOCAL BUFTEA

S.P.C.L.E.P BUFTEA

COPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ

Nr. 37 487 din 17.10.2018

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 17.10.2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MIHAI MARIUS ŞTEFAN, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în BUFTEA, judeţul  ILFOV  şi a d-nei DINA IULIANA ALEXANDRA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în MOGOŞOAIA, judeţul  ILFOV.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Oficierea căsătoriei va avea loc la data de 27.10.2018 la ora 10.20 la  sediul Primăriei Oraşului Buftea.

Ofiţer de stare civilă,

Iancu Mariana

Actualizat la:
18 octombrie 2018

Sari la conținut