Publicaţie de căsătorie nr.37461/27.06.2018

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.37461/27.06.2018

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 27 iunie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  MIŞCĂ CĂTĂLIN EUGEN, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei DRAGOMIR ALEXANDRA, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în Mun.Bucureşti, sectorul 2..

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
28 iunie 2018

Sari la conținut