Publicaţie de căsătorie nr.37435/10.10.2018

ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL LOCAL BUFTEA

S.P.C.L.E.P BUFTEA

COPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ

Nr. 37 435 din 10.10.2018

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 10.10.2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui STOICA MARIAN, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în MOGOŞOAIA, judeţul  ILFOV  şi a d-nei DUMITRACHE RAMONA FLORENTINA, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în BUFTEA, judeţul  ILFOV

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Oficierea căsătoriei va avea loc la data de 20.10.2018 la ora 10.00 la  sediul Primăriei Oraşului Buftea.

Ofiţer de stare civilă,

Iancu Mariana

Actualizat la:
11 octombrie 2018

Sari la conținut