Publicaţie de căsătorie nr.37399/22.05.2018

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.37399/22.05.2018

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 22 mai 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIOBAN DĂNUŢ, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei TOMA ANA MARIA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în  Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
23 mai 2018

Sari la conținut