Publicaţie de căsătorie nr.37216/18.09.2018

COMUNA MOGOŞOAIA

ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL LOCAL BUFTEA

S.P.C.L.E.P BUFTEA

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ

Nr. 37216 din 18.09.2018

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 18.09.2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIBI CRISTIAN-ŞTEFAN, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în MOGOŞOAIA, judeţul ILFOV

 şi a d-nei CIBI IRINA DUMITRA, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în MOGOŞOAIA, judeţul ILFOV.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Oficierea căsătoriei va avea loc în data de 28.09.2018 la ora 13.00 la sediul Primăriei Oraşului Buftea.

Ofiţer de stare civilă,

Iancu Mariana

Actualizat la:
20 septembrie 2018

Sari la conținut