Publicaţie de căsătorie nr.36827/21.08.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL LOCAL BUFTEA

COPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ

Nr. 36 287 din 21.08.2017

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 21 august 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CONSTANTINESCU IONUŢ, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în MOGOŞOAIA, judeţul  ILFOV şi a d-nei CANELA SIMONA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în BUFTEA, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Oficierea căsătoriei va avea loc la data de 30.08.2017 la ora 13,00, la  sediul Primăriei Oraşului Buftea.

Ofiţer de stare civilă,

Iancu Mariana

Actualizat la:
25 august 2017

Sari la conținut