Publicaţie de căsătorie nr.35623/05.04.2017

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   I L F O V

CONSILIUL LOCAL BUFTEA

S.P.C.L.E.P. BUFTEA

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ

Nr. 35 623 din 05 04 2017

P U B L I C A Ţ I E

             Astăzi 05.04.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VEZITIU MARIUS-IULIAN în vârstă de 25 ani, domiciliat în BUFTEA, judeţul ILFOV şi a d-nei/d-rei DOBRE GEORGIANA-CORINA în vârstă de 19 ani, domiciliată în MOGOŞOAIA, judeţul ILFOV.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în  scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de al data afişării publicaţiei.

Oficierea căsătoriei va avea loc în data de 15.04.2017 la ora 10.00, la sediul Primăriei Oraşului Buftea.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Iancu Mariana

Actualizat la:
11 aprilie 2017

Sari la conținut