Publicaţie de căsătorie nr.33618/03.10.2017

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.33618/03.10.2017

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 03 Octombrie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FLOREA ION, în vârstă de 50 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 3 şi a d-nei MARINESCU ROXANA în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
9 octombrie 2017

Sari la conținut