Publicaţie de căsătorie nr.33615/03.10.2017

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.33615/03.10.2017

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 03 octombrie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CĂLĂREŢU IONUŢ RĂZVAN, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei PRELIPCIAN CRISTINA GEORGIANA, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în Orş.Buftea, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
3 octombrie 2017

Skip to content